Đổi hàng:
– Khách hàng được đổi hàng trong phạm vi 3 ngày kể từ ngày mua.
– Khách hàng chịu toàn bộ chi phí vận chuyển liên quan đến hàng đổi.
– Khách hàng chỉ phải thanh toán tiền chênh giữa hàng đã mua và hàng đổi.
– Hàng đổi phải còn nguyên tem nhãn, nguyên hình dạng ban đầu, không hỏng…

Trả hàng:
– Khách hàng có thể trả lại hàng trong trường hợp công trình lắp dư thừa.
– Hàng trả lại phải nguyên vẹn tem nhãn, không hỏng hóc biến dạng hay bẩn.
– Khách được hoàn lại tiền hàng tương ứng với giá trị theo báo giá chuẩn của công ty và trừ đi 15% phí trả lại.
– Khách chịu hoàn toàn chi phí vận chuyển liên quan đến hàng trả lại.